Gönderiliyor...
Merak Edilenler

Merak Edilenler

Anestezi ve Reanimasyon
18TEM

Anestezi ve Reanimasyon

 
 
Günümüzde modern anestezi teknikleriyle hastalar riskleri en aza indirgenmiş olarak konforlu bir şekilde ameliyat olabilmektedir. Amacımız tüm cerrahi girişimlerin dünya standartlarında, hasta memnuniyeti gözetilerek gerçekleştirilmesidir. İnsan sağlığının kalitesini artırarak, yüksek bir standart yakalamak ancak teknolojik destek ve güçlü bir ekip çalışması ile mümkündür. Hastanın, ameliyat ve anestezi ile ilgili her türlü sorununu çözmek anestezi ve reanimasyon biriminin önceliğidir. Anestezi: Ağrının geçici olarak algılanmasını engellemektir. Reanimasyon: Yoğun bakım hizmetleri ve acil müdahale hizmetlerini kapsamakta olup yeniden canlandırma anlamına gelmektedir. Ameliyatlar ve diğer girişimler merkezimizde anestezi ve reanimasyon uzmanımızın gözetimi ve denetimi altında yapılmaktadır. Hastanın ameliyat öncesi anestesi ve reanimasyon uzmanı tarafından muayene edilmesi ve değerlendirilmesi, buna bağlı olarak bazı tetkiklerin yapılmasının ardından sonuçlar yine bir   uzman tarafından değerlendirilerek anestezi şekline karar verilir. Hastaya, yapılacak ameliyat ve uygulanacak anestezi yöntemi ile ilgili bilgi verildikten sonra hastadan yazılı onay alınır. Ameliyat öncesi hastanın dikkat etmesi gereken hususlar : · Ameliyat öncesi 6-8 saat boyunca herhangi bir sıvı-katı gıda alınmaması. · Hastanın varsa kullandığı ilaçların uzmana danışılması. · Diş protezi, lens, takı vb. eklentilerin ameliyathaneye gelmeden mutlaka çıkarılmalıdır. · Herhangi bir ilaca alerjisi varsa uzmana bildirilmesi.
devamı
Neden FUE?
26TEM

Neden FUE?

Neden FUE?

FUE yöntemi 2004 yılından beri kullanılan en son tekniktir.

 • Eski yönteme göre hem hasta, hem de hekim için çok daha konforlu bir operasyondur.
 • Teknolojik gelişmelere açık bir teknik olması dolayısıyla her geçen gün teknolojinin nimetlerinden biraz daha faydalanmaktadır.
 • Kullanılan motor ve uçlar sayesinde operasyon süresi FUT a göre çok daha kısadır.
 • Herhangi bir kesi yapılmadığı için hastanın ikna olma ve operasyon esnasında kendini rahat hissetme olasılığı çok daha yüksektir.
 • Köklerin ayrıştırılması için ekstra zaman harcamaya gerek yoktur.
 • Dikiş atılmadığından, yaklaşık 15 günü bulan pansuman süreleri yerine FUE tekniğinde sadece 3 günlük pansuman yeterlidir.
 • Tek bir seansta 2500-3000 greft (ortalama 6000-6500 saç teli ) nakledilebilir.
 • FUE, FUT tekniğinden farklı olarak iz bırakmaz.
 • FUE, birden fazla  seans yapmaya ve fazla sayıda greft almaya müsaittir.
 • FUE de hastaların %85 inin açıklığı tek bir seansla kapatılır. Sadece %15 lik bir hasta grubu için ikinci seans gerekebilir.
 • FUE de operasyon süresi daha kısadır (ortalama 5 saat). Greftlerin ayrıştırılması için ekstra bir zamana gerek kalmaz.
 • FUE tekniğinde alınan temiz ve artıklarından arındırılmış köklerdir, dolayısıyla daha küçük kanallar açmak mümkündür. Bu sayede ekim sahasında iz kalmamış olur.
 • Hasta kafasında sargı olmadan, gündelik şapkası ile taburcu edilir.
 • Hasta ertesi gün ofis işlerini yapabilir duruma gelir.
 • İlk yıkamadan hemen sonra da (yaklaşık 36 saat sonra) hastanın işinin başına dönmesi mümkündür. Bu süre FUT tekniğinde çok daha uzundur.Başlarda çok az hekim tarafından tercih edilen FUE yöntemi, bugün hekimler arasında da çok yaygınlaşarak daha güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiştir.
devamı