Gönderiliyor...
Anestezi ve Reanimasyon
 
 
Günümüzde modern anestezi teknikleriyle hastalar riskleri en aza indirgenmiş olarak konforlu bir şekilde ameliyat olabilmektedir. Amacımız tüm cerrahi girişimlerin dünya standartlarında, hasta memnuniyeti gözetilerek gerçekleştirilmesidir. İnsan sağlığının kalitesini artırarak, yüksek bir standart yakalamak ancak teknolojik destek ve güçlü bir ekip çalışması ile mümkündür. Hastanın, ameliyat ve anestezi ile ilgili her türlü sorununu çözmek anestezi ve reanimasyon biriminin önceliğidir. Anestezi: Ağrının geçici olarak algılanmasını engellemektir. Reanimasyon: Yoğun bakım hizmetleri ve acil müdahale hizmetlerini kapsamakta olup yeniden canlandırma anlamına gelmektedir. Ameliyatlar ve diğer girişimler merkezimizde anestezi ve reanimasyon uzmanımızın gözetimi ve denetimi altında yapılmaktadır. Hastanın ameliyat öncesi anestesi ve reanimasyon uzmanı tarafından muayene edilmesi ve değerlendirilmesi, buna bağlı olarak bazı tetkiklerin yapılmasının ardından sonuçlar yine bir   uzman tarafından değerlendirilerek anestezi şekline karar verilir. Hastaya, yapılacak ameliyat ve uygulanacak anestezi yöntemi ile ilgili bilgi verildikten sonra hastadan yazılı onay alınır. Ameliyat öncesi hastanın dikkat etmesi gereken hususlar : · Ameliyat öncesi 6-8 saat boyunca herhangi bir sıvı-katı gıda alınmaması. · Hastanın varsa kullandığı ilaçların uzmana danışılması. · Diş protezi, lens, takı vb. eklentilerin ameliyathaneye gelmeden mutlaka çıkarılmalıdır. · Herhangi bir ilaca alerjisi varsa uzmana bildirilmesi.