Gönderiliyor...
Анестезия и реанимация

Анестезия и реанимация

Анестезия и реанимация

Günümüzde modern anestezi teknikleriyle hastalar riskleri en aza indirgenmiş olarak konforlu bir şekilde ameliyat olabilmektedir. Amacımız tüm cerrahi girişimlerin dünya standartlarında, hasta memnuniyeti gözetilerek gerçekleştirilmesidir. İnsan sağlığının kalitesini artırarak, yüksek bir standart yakalamak ancak teknolojik destek ve güçlü bir ekip çalışması ile mümkündür. Hastanın, ameliyat ve anestezi ile ilgili her türlü sorununu çözmek anestezi ve reanimasyon biriminin önceliğidir. Anestezi: Ağrının geçici olarak algılanmasını engellemektir. Reanimasyon: Yoğun bakım hizmetleri ve acil müdahale hizmetlerini kapsamakta olup yeniden canlandırma anlamına gelmektedir. Ameliyatlar ve diğer girişimler merkezimizde anestezi ve reanimasyon uzmanımızın gözetimi ve denetimi altında yapılmaktadır. Hastanın ameliyat öncesi anestesi ve reanimasyon uzmanı tarafından muayene edilmesi ve değerlendirilmesi, buna bağlı olarak bazı tetkiklerin yapılmasının ardından sonuçlar yine bir   uzman tarafından değerlendirilerek anestezi şekline karar verilir. Hastaya, yapılacak ameliyat ve uygulanacak anestezi yöntemi ile ilgili bilgi verildikten sonra hastadan yazılı onay alınır. Ameliyat öncesi hastanın dikkat etmesi gereken hususlar : · Ameliyat öncesi 6-8 saat boyunca herhangi bir sıvı-katı gıda alınmaması. · Hastanın varsa kullandığı ilaçların uzmana danışılması. · Diş protezi, lens, takı vb. eklentilerin ameliyathaneye gelmeden mutlaka çıkarılmalıdır. · Herhangi bir ilaca alerjisi varsa uzmana bildirilmesi.

Anestezi Çeşitleri:

  • Genel anestezi
  • Bölgesel anestezi
  • Lokal anestezi

Genel Anestezi: Geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Halk dilinde ise narkoz olarak bilinmektedir.

Bölgesel Anestezi: Vücudun bir bölümünün duyularının ortadan kaldırılmasıdır. Spinal, epidural, kaudal blok ve periferik sinir blokları bu tür anestezidir.

Lokal Anestezi:Sadece vücudun küçük bir bölümünün ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasıdır. Merkezimizde yapılan ortopedi ameliyatlarının bir çoğu bölgesel anestezi ile yapılmaktadır. Ayrıca doğum servisimizde ağrısız doğum, epidural yöntemle anestezi uzmanı eşliğinde yapılmaktadır. Endoskopik,kolonoskopik girişimler,skopi ve kadın hastalıkları ve doğum bölümüne ait müdahale gerektiren girişimler,anestezi uzmanımızın denetiminde sedo-analjezi yöntemiyle konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hastanın ağrı çekmemesi ve daha konforlu bir dönem geçirmesi anestezi uzmanı tarafından sağlanmaktadır.