Gönderiliyor...
Uzm. Dr. Ali Haydar SEVER
 • Görev Aldığı Birim: Çocuk Hastalıkları
 • Doğrum Yeri / Yılı:Tunceli / 1977
 • Mezuniyet:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ 1996- 2002
 • Uzmanlık:Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
 • Tıbbi İlgi Alanları:Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Hastalıkları
 • Yabancı Dil:İngilizce
 • E-Mail:sorucevap@olimposhastanesi.com.tr

  

Eğitimler:

 • ​İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp Doktorluğu Eğitimi) 1996-2002
 • İzmir Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık Eğitimi) 2002- 2008
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı ( Yandal Uzmanlık Eğitimi ) 2009- 2013
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Diyaliz Hastalarında Kardiyak Fonksiyonlarının Dobutamin Stres Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Mustafa Bak (Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı) 
 • Erken Agresif Nütrisyon Uygulanan Preterm Bebeklerde Taburculuk Sırasında Saptanan Ekstrauterin Büyüme Geriliği üzerine Etki Eden Faktörler, Prof DR. Nuray Duman (Tıpta Yandal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı)

 

​Mesleki Deneyimler:

 • ​Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi (Uzman Doktor)  2008
 • İskenderun Asker Hastanesi (Uzman Doktor) 2008- 2009
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı (Araştırma Görevlisi) 2009- 2013
 • Kocaeli, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği (Klinik Sorumlusu) 2013- 2015  
 • İstanbul, Özel Medicalpark Hastanesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Yenidoğan Kliniği (Klinik Sorumlusu) 2015- 2016
 • Antalya Özel Olimpos Hastanesi, Yenidoğan Kliniği 2017- Halen

 

Kurslar:

 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu- İstanbul 2006
 • Temel ve İleri Mekanik Ventilasyon Kursu, İzmir 2009
 • Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, İzmir, Şubat 2010
 • Neonatal Hemodinami ve Fonksiyonel Ekokardiyografi Kursu, İstanbul, Mart 2012
 • Yenidoğan Bakımında Güncel Uygulamalar Kursu , Antalya, Nisan 2014
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitici Kursu, Antalya, 2017
 • Ege Üniversitesi 29. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu, Antalya Eylül 2017
 • Neonatologlara Yönelik Yenidoğan Yoğun Bakımda Akciğer Ultrasonografisi Kursu, İzmir,  Mart 2018

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Neonatoloji Derneği 
 • Milli Pediatri Derneği 

 

Yayınlar/ Eserle:

​       A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleler:

 • ​Çomak E, Tüfekçi Ö, Kılıçbay F, Isıyel E, Sever AH, Aslanger A, Ekici B. Febrile seziures in children with familial Mediterrannean fever: Coincidence or association? Eur J Paediatr Neurol. 2015 Sep;19 (5):5721-6
 • Duman N, Tüzün F, Sever AH, Arslan MK, İşcan B, Dilek M, Kumral A, Ozkan H. Nasal intermittent positive pressure ventilation with or without very early surfactant therapy for the primary treatment of respiratory distress syndrome. JMatern Fetal Neonatal Med. 2014 Dec 26:1-6
 • Altınsoy C, Tuzun F, Duman N, Sever AH, Dilek M, Ozbal S, Ergur BU, Yeşilırmak DC, Yılmaz O, Kumral A, Ozkan H. Effect of induced hypothermia on lipopolysaccharide- induced lung injury in neonatal rats. J Matern Fetal NEonatal Med. 2014 Mar; 27 (4): 421- 9 
 • Dilek M, Kumral A, Okyay E, Ozbal S, Tugyan K, Tuzun F, Sever AH, Yılmaz O, Duman N, Ozkan H. Protevtive effect of pentoxifylline on lippopolysaccharide induced white matter injury ina rat model of periventricular leukomalasia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Dec ; 26 (18): 1865- 71
 • Mese T, Guven B, Yılmazer MM, Serdaroğlu E, Tavli V, Sever AH, Bak M. Contractility reserve in children undergoing dialysis by dobutamine stress echocardiography. Pediatr Cardiol. 2010 Oct; 31(7): 937- 43 

 

       B- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 • Sever AH, Tüfekçi Ö. Bir Yenidoğanda Vokuollü Lenfositler ve Bilateral Adrenal Kalsifikasyon: Wolman Hastalığı. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ADANA, Nisan 2015, Uluslararası Hakemli Organizasyon. 
 • Sever AH, Tüfekçi Ö, Altun G, İvemark Sendromu: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ADANA, Nisan 2015, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Koyuncu Arslan M, Duman N, Sever AH, İşcan B, Kumral A, Özkan H. ' Prematüre Bebeklerde Total Parenteral Beslenmeden Tam Enteral Beslenmeye Farklı Geçiş Yöntemlerinin Klinik Sonuçlara Etkileri '22. Ulusal NEonatoloji Kongresi, ANTALYA, Nisan 2014, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 • Özkan H, Sever AH, Duman N, Kumral A, İşcan B, Koyuncu Arslan M, 'Bait Ventilasyon ve Oksijenizasyon İndeksleri Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Başarılı Ekstübasyonu Tahmin Edilebilir mi ? ', 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi , ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Sever AH, ​Duman N, Keskinoğlu P, Koyuncu Arslan M, İşcan B, Kumral A, Özkan H, ' Erken Agresif Nütrisyon Uygulanan Preterm Bebeklerde Taburculuk Sırasında Saptanan Ekstrauterin Büyüme Geriliği Üzerine Etki Eden Faktörler ' , 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon 
 • İşcan B, Koyuncu Arslan M, Sever AH, Giray Bozkaya Ö, Duman N, Kumral A, Özkan H, ' Nadir Görülen Bir Sendrom: Anoftalmi Plus Sendrom ', 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 • Duman N, Tüzün F, Sever AH, Koyuncu Arslam M, İşcan B, Dilek M, Kumral A, Özkan H, ' Respiratuar Distres Sendromlu Prematüre Bebeklerde Primer Tedavide Proflaktik Surfaktanlı yada Surfaktansız Nazal Aralıkjlı Pozitif Basınçlı Ventilasyon Uygulaması ', 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon. 
 • Koyuncu Arslan M, Kızılca Ö, İşcan B, Sever AH, Kır M, Duman N, Kumral A, Özkan H, 'Diabetik Anne Bebeğinde Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Ventriküler Taşikardi ', 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Koyuncu Arslan M, Şahin M, İşcan B, Sever AH, Kır M, Duman N, Kumral A, Özkan H, ' Terapötik Hipoterminin Beklenmedik Bir Komplikasyonu: İnferolateral Erken Repolarizasyon ', 21. ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 •  Koyuncu Arslan , Yılmaz N, İşcan B, Sever AH, ​Şahin M, Kızılca Ö, Kır M, Duman N, Kumral A, Özkan H, 'Orta Hat Gelişim Bozukluklarının Nadir Birlikteliği: Cantrell Pentalojisi ' , 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon 
 • Cem Altınsoy, Funda Tüzün, Nuray Duman, Ali Haydar Sever, Mustafa Dilek , Seda Özbal, Bekir ERgür, Yeşilırmak D, Osman Yılmaz, Abdullah Kumral, Hasan Özkan. 'Hipotermi Uygulamasının Deneysel Bronkopulmoner Displazi Modelinde Koruyucu Rolü , Sözel Bildiri, 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO- 20), BODRUM, Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Sever AH, Koyuncu Arslan M, Olguner M, Uğurlu ŞB, Kır M, İşcan B, Kumral A, Duman N, Özkan H, ' Ciddi Pesistan Pulmoner Hipertansiyonlu Konjenital Diyagram Hernisi Olgusunda Cerrahi Tedavi Planlamada PDA Şant Yönünün Önemi ', 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO- 20), BODRUM, Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Organizasyon. .
 • Sever AH, Bayram E, Arslan MK, Topçu Y, Karakaya P, Yiş U, Güleryüz H, Arslan N, Kumral A, Duman N, Özkan H, ' İyi Metabolik Kontrollü, Kötü Klinik Seyirli Bir Neonatal Sitrulinemi Olgusu ', 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO- 20), BODRUM, Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 • Sever AH, Duman N, Tüfekçi Ö, Arslan MK, Özer E, Kumral A, Ören H, İrken G, Özkan H,' Masif Fetomaternal Hemoraji Olgusu: Maternal HBF Düzeyi Tanısal Bir Belirteç Olabilir mi ? ', 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO- 20), BODRUM, Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Koyuncu Arslan M, Tüzün F, Dilek M, Sever AH, Kumral A, Duman N, Özkan H, Asinetobakte ve listeria menenjiti: iki etken , iki klinik giriş, ' 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 19), MARMARİS, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 • Sever AH, Tüzün F, Dilek M, Koyuncu Arslan M, Kumral A, Duman N, Özkan H, 'Neonatal pertussis; iki olgu, iki farklı klinik seyir ', 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, MARMARİS, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Dilek M, Kır M, Tüzün F, Sever AH, Koyuncu Arslan M, Karataş U, Kumral A, Duman N, Özkan H, ' İntraperikardial Karaciğer Hernisi ', 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, MARMARİS, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli Organizasyon  
 • Dilek M, Kır M, Sever AH, Tüzün F, Koyuncu Arslan M, Karadaş U, Kumral A, Duman N, Özkan H, ' Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu ', 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, MARMARİS, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli Organizasyon
 • Timur Meşe, Ali Haydar Sever, Vedide Tavlı Barış Güven, Murat Muhtar Yılmazer, Mustafa Bak, Erkin Serdaroğlu, Kronik Böbrek Yetmezlikli Diyaliz Hastalarında Dobutamin stres ekokardiyografisi ile kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi. Sözel Bildiri XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ekim, 2008  

 

       C- Yazılan Ulusal /Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 • ​Yenidoğan Bebekte Kalp Yetmezliği. Çocuk Acil Tıp. İstanbul, Türkiye İstanbul Tıp Kitapevi, 2012

 

​       D-  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • ​Yenidoğanlarda Probiyotik Kullanımı. Ali Haydar Sever, Nuray Duman. (Derleme) Türkiye Klinikleri Journal Of Pediatrical Sciences 2012:8 (3):74-80

 

​        E- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 • Gazi arslan , Derya Özmen, Ali Haydar Sever,​ Meltem Koyuncu Arslan, Hülya Ellidokuz, Alper Soylu, 'Frequency , Risk Factors, Clinical Course and Effect on Mortality of Acute Kidney Injury in Newborns in a Third Level Neonatal Intensive Care Unit '. Nephrology Dialysis Transplantation 28 (Supplement 1): i13, 2013 doi:10.1093/ ndt/ gft143 

        F- Diğer Yayınlar:

 • Bayram E, Sever AH, Karakaya P, et al. Poor Clinical Outcome In A Good Controlled Neonatal Citrullinemia Patient. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014 Nisan; 28(1):31- 36